główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.26.2020 z 17.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.26.2020 z 17.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania 2 budynków na Centrum Badawczo-Rozwojowe” na działkach o nr ew. 1064/9 i 1064/19, w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

artykuł nr 2

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.31.36.2020 z 17.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.31.36.2020 z 17.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia pn. „Wykonanie wiercenia hydrogeologicznego w miejscowości Chotycze” na działce nr 894/11 położonej w miejscowości Chotycze gm. Łosice.

artykuł nr 3

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.39.2021 z 05.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.39.2021 z 05.03.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

artykuł nr 4

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.22.2020 z 02.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.22.2020 z 02.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania 2 budynków na Centrum Badawczo-Rozwojowe” na działkach o nr ew. 1064/9 i 1064/19, w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

artykuł nr 5

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.20.2020 z 02.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.20.2020 z 02.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania 2 budynków na Centrum Badawczo-Rozwojowe” na działkach o nr ew. 1064/9 i 1064/19, w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie,

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018