główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice - 2020 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr RMiG.120.1.2020 z 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 225.01 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.2.2020 z 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 2.70 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.3.2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 1.51 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.4.2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 1.41 MB
Zarządzenie nr RMiG.120.6.2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 301.87 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.7.2020 z 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 272.61 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.8.2020 z 23 stycznia 2020 r.w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 633.02 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.9.2020 z 23 stycznia 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechnienia kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 644.27 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.10.2020 z 23 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego 4.56 MB
Zarządzenie nr RMiG.120.11.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice 910.62 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.12.2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie sprawie powołania Komisji do przejęcia składników majątku ruchomego od Spółdzielni Socjalnej "Łosiczanka" 223.95 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.13.2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na rok 2020 394.08 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.14.2020 z 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 634.85 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.15.2020 z 7 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 587.56 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.16.2020 z 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Nr 18 położonego w Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej 5 przeznaczonego do sprzedaży najemcy lokalu wraz z udziałem w gruncie 822.06 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.17.2020 z 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 245.50 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.18.2020 z 17 lutego 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 245.55 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.19.2020 z 17 lutego 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 250.50 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.20.2020 z 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 1.77 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.21.2020 z 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 1.85 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.23.2020 z 18 lutego 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 936.25 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.24.2020 z 18 lutego 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechnienia kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 931.21 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.25.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 936.64 KB
Zarządzenie nr RMiG.120.26.2020 z 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice 383.77 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.27.2020 z 3 marca 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie 5b, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Spółki WOKAS S.A. z siedzibą w Łosicach 607.84 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.32.2020 z 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia targowicy miejskiej. 255.22 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.33.2020 z 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach 842.41 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.34.2020 z 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia i wprowadzenia w życie procedury udzielania szczególnych form pomocy przez miasto i gminę Łosice mieszkańcom odbywającym kwarantannę domową 1.10 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.35.2020 z 27 marca 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 292.14 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.36.2020 z 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2019 rok 0.00 B
Zarządzenie Nr RMiG.120.37.2020 z 30 marca 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 309.27 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.38.2020 z 31 marca 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia Targowicy Miejskiej przy ul. 1-go Maja - Targowa w Łosicach 265.53 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.39.2020 z 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu raportu o stanie Miasta i Gminy Łosice obejmującego rok 2019 i określenia jego zadań 584.96 KB
Zarządzenie Nr RMiG 120,40.2020 z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 311.94 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.41.2020 z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 1.46 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.42.2020 z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 1.34 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.43.2020 z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020 1.39 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.45.2020 z 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia dla Sekretarza Miasta i Gminy Łosice wykonywania czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 370.07 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.46.2020 z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie otwarcia Targowicy Miejskiej przy ul. 1-go Maja - Targowa w Łosicach 2.48 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.47.2020 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 319.50 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.48.2020 z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r. 1.19 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.49.2020 z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r. 1.01 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.50.2020 z 13 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Łosice 288.26 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.51.2020 z 15 maja 2020 r. w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zakrze, stanowiących własność Gminy Łosice przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu 601.90 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.52.2020 z 25 maja w sprawie wprowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych 218.74 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.53.2020 z 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu raportu o stanie Miasta i Gminy Łosice obejmującego rok 2019 i określenia jego zadań 277.37 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.54.2020 z 4 czerwca 2020 r. w sprawie', wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach, stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 572.74 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.55.2020 z 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz podpisywania spisu wyborców i wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania 436.67 KB
Zarządzenie RMiG.120.56.2020 z 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. 311.19 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.57.2020 z 19 czerwca 2020 r. w sprawie: otwarcia Targowicy Miejskiej przy ul. 1-go Maja - Targowa w Łosicach 768.03 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.61.2020 z 7 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Oświatowego w Niemojkach 244.26 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.62.2020 z 7 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 420.11 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.64.2020 z 27.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 292.61 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.65.2020 z 17 lipca 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2020 roku 255.27 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.67.2020 z 24 lipca 2020 roku w sprawie: wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 580.62 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.68.2020 z 24 lipca 2020 r. w sprawie: zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach 1.54 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.69.2020 z 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 286.28 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.70.2020 z 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania wobec Burmistrza czynności z zakresu prawa pracy 235.86 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.72.2020 z 10 sierpnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łosice przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 929.68 KB
Zarządzenie RMIG.120.73.2020 z 10 sierpnia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 509.74 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.74.2020 z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu zespołu dworsko-parkowego położonego w Toporowie, stanowiącego własność Gminy Łosice przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu 650.08 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.75.2020 z 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych do realizacji Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łosicach 262.33 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.76.2020 z 21 sierpnia.2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 298.62 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.77.2020 z 26.08.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Niemojkach w Zespole Oświatowym w Niemojkach wyłącznie w formie elektronicznej 366.28 KB
Zarządzenie Nr RMiG 120.78.2020 z 27 sierpnia 2020 r w sprawie: zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach 1.57 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.80.2020 z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego "Zalew Łosicki" 189.68 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.81.2020 z 02.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Łosice na temat projektu dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice 1.82 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.82.2020 z 15 września 2020 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń 1.00 MB
Zarządzenie Nr RMIG.120.83.2020 w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Meszki i uzupełniających wyborów do Rady Sołeckiej Sołectwa Meszki 218.62 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.84.2020 z 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi 1.80 MB
Projekt Programu współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi 8.03 MB
Zarządzenie Nr RMiG. 120.86.2020 z 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 749.33 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.87.2020 z 12 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 5.05 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.88.2020 z 23 października 2020 r. w sprawie: czasowego zamknięcia Targowicy Miejskiej przy ul. 1-go Maja - Targowa w Łosicach 301.92 KB
Zarządzenie Nr RNIiG.120.89.2020 z 23.10.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 303.98 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.90.2020 z 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 1.69 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.91.2020 z 2 listopada 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 293.29 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.92.2020 z 4 listopada 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 1.07 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.93.2020 z 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 12.55 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.94.2020 z 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok 3.65 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.95.2020 z 16 listopada 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 324.27 KB
Zarządzenie RMIG.120.96.2020 z 17 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Zdrowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 599.03 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.97.2020 z 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku 1.12 MB
Zarządzenie Nr RMIG.120.98.2020 z 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad użyczenia Radnym Rady Miasta i Gminy Łosice tabletów do użytku służbowego 1.28 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.99.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej sprzętu OC w magazynie w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 229.83 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.100.2020 z 30 listopada 2020 r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 2.72 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.101.2020 z 01 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice 317.43 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.102.2020 z 2 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Łosice w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego 2.25 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.103.2020 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 2.61 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.104.2020 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 2.94 MB
Zarządzenie Nr RMiG.120.105.2020 z 14 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice" 382.47 KB
Zarządzenie Nr RMiG.120.106.2020 z 14 grudnia 2020 roku w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach 1.45 MB
Zarządzenie RMiG.120.107.2020 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice 571.42 KB
Zarządzenie RMIG.120.109.2020 z 17 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Łosice 302.09 KB
Zarządzenie Nr RMIG.120.112.2020 z 30 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr RMIG. 120.96.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Zdrowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 652.56 KB
Dostępne kategorie:
2020
2019