główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 593

1. Data: 2020-08-10 21:04
Dział: Gospodarowanie odpadami > Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2020-08-10 21:02
Dział: Gospodarowanie odpadami > Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2020-08-10 20:58
Dział: Gospodarowanie odpadami > Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk