główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

Pozycja

Data Aktu

Data Publikacji

Tytuł

64528.12.201811.01.2019

Uchwała nr IV/28/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2019

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/645/

64428.12.201811.01.2019

Uchwała nr IV/26/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/644/

64328.12.201811.01.2019

Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o nadaniu nazwy ulicy Pogodna w Łosicach

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/643/

64214.12.201811.01.2019

Uchwała nr III/17/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2019/642/

12897

28.11.2018

19.12.2018

Uchwała  nr II/13/18 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2018 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/12897

12692

14.12.2018

15.12.2018

Uchwała  nr III/15/18 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/12692

12098

28.11.2018

10.12.2018

Uchwała  nr II/9/18 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/12098

12097

28.11.2018

10.12.2018

Uchwała  nr II/8/18 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2018 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/12097

12096

28.11.2018

10.12.2018

Uchwała  nr II/7/18 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Miasta i Gminy Łosice

http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2018/12096

 

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018