główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.40.2019 z 16.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.40.2019 z 16.02.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek do produkcji granulatu nawozowego z kredy z infrastrukturą towarzyszącą” w m. Łuzki, gm. Łosice.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018