główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 429

1. Data: 2020-01-29 09:32
Dział: Podatki > Druki deklaracji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2020-01-29 09:30
Dział: Podatki > Druki deklaracji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2020-01-29 09:28
Dział: Podatki > Druki deklaracji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
4. Data: 2020-01-29 09:27
Dział: Podatki > Druki deklaracji
Opis zmian: dodanie artykułu: UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk