główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 597

1. Data: 2020-08-24 16:58
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Wnioski do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Wykonanie: Patryk Klauziński
2. Data: 2020-08-24 16:11
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Wnioski do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Wykonanie: Patryk Klauziński
3. Data: 2020-08-24 16:08
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Wnioski do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Wykonanie: Patryk Klauziński
4. Data: 2020-08-24 16:06
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Wnioski do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Wykonanie: Patryk Klauziński
5. Data: 2020-08-24 16:05
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Wnioski do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Wykonanie: Patryk Klauziński
6. Data: 2020-08-24 16:03
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Wnioski do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Wykonanie: Patryk Klauziński
7. Data: 2020-08-24 16:02
Dział: Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach > Wnioski do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: W N I O S E K O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Wykonanie: Patryk Klauziński