główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr GPK.6446.1.1.2019 z 10.12.2019 r. - Zarządzanie targowicą miejską przy ul. 1 Maja - Targowa w Łosicach, teren o łącznej powierzchni 24 883 m2.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe nr GPK.042.8.2.2017.JK z dnia 15.11.2019 r.

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr GPK.7011.7.2.2019 z dnia 07.06.2019 r.

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe nr GPK.7011.7.2019 z dnia 28.05.2019 r.