główna zawartość
artykuł nr 1

Opinie RIO

Załączniki:
Uchwała Nr Si.461.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Łosice na rok 2021 wraz z uzasadnieniem, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2021 rok 1.14 MB
Uchwała Nr Si.460.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej W Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łosice na lata 2021-2030 753.55 KB
Uchwała Nr Si.318.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 września 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku 841.49 KB
Uchwala Nr Si.173.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 933.94 KB
Uchwała Nr Si.54.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Łosice na rok 2020 413.19 KB
Uchwała Nr Si.53.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Łosice przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 754.31 KB
Uchwała Nr Si.404.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Łosice na rok 2020 wraz z uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu na 2020 rok 1.71 MB
Uchwała Nr Si.403.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028 851.26 KB
Uchwała Nr Si.328.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 1.17 MB
UCHWAŁA Nr Si.118.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. 1.43 MB
UCHWAŁA Nr Si.49.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Łosice na rok 2019. 454.85 KB
UCHWAŁA Nr Si.48.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łosice, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028. 604.74 KB
UCHWAŁA Nr Si.504.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Łosice na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego. 1.38 MB
Uchwała Nr Si.503.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łosice na lata 2019-2028. 824.69 KB
UCHWAŁA Nr Si.352.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 września 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku 833.88 KB
UCHWAŁA Nr Si.164.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. 966.25 KB
UCHWAŁA Nr Si.100.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łosice, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028 590.35 KB
UCHWAŁA Nr Si.99.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Łosice na rok 2018. 452.28 KB