główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 401

1. Data: 2019-12-20 14:47
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.6446.1.1.2019 z 10.12.2019 r. - Zarządzanie targowicą miejską przy ul. 1 Maja - Targowa w Łosicach, teren o łącznej powierzchni 24 883 m2.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2019-12-10 15:39
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.6446.1.1.2019 z 10.12.2019 r. - Zarządzanie targowicą miejską przy ul. 1 Maja - Targowa w Łosicach, teren o łącznej powierzchni 24 883 m2.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2019-12-10 15:37
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.6446.1.1.2019 z 10.12.2019 r. - Zarządzanie targowicą miejską przy ul. 1 Maja - Targowa w Łosicach, teren o łącznej powierzchni 24 883 m2 w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
4. Data: 2019-12-10 15:32
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.6446.1.1.2019 z 10.12.2019 r. - Zarządzanie targowicą miejską przy ul. 1 Maja - Targowa w Łosicach
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
5. Data: 2019-12-10 15:31
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.6446.1.1.2019 z 10.12.2019 r. - Zarządzanie targowicą miejską przy ul. 1 Maja - Targowa w Łosicach
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk