główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały archiwalne

Pozycja

Data Aktu

Data Publikacji

Tytuł

2116

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała nr XX/138/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

14587

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała nr XVIII/108/19 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

14713

28.11.2019

10.12.2019

Uchwała nr XVIII/107/19 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

14589

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała nr XVIII/111/19 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

12692

14.12.2018

15.12.2018

Uchwała nr III/15/18 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 14 grudnia 2018 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

9402

26.09.2017

17.10.2017

Uchwała nr XXXIX/278/17 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 września 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

7662

28.08.2017

13.09.2017

Uchwała nr XXXVIII/267/17 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/89/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

7661

28.08.2017

13.09.2017

Uchwała nr XXXVIII/266/17 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 sierpnia 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5362

23.05.2016

16.06.2016

Uchwała nr XXI/156/16 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

5361

23.05.2016

16.06.2016

Uchwała nr XXI/149/16 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 maja 2016 r.w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3496

18.03.2016

14.04.2016

Uchwała nr XIX/126/16 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

11196

23.11.2015

15.12.2015

Uchwała nr XIII/89/15 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

11197

23.11.2015

15.12.2015

Uchwała nr XIII/90/15 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Dostępne kategorie:
obowiązujące
archiwalne