główna zawartość
artykuł nr 21

Postanowienie Nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z...

Postanowienie Nr 2/2020 Komisarza Wyborczego w Siedlcach z 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany postanowienia w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.