główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Budżetowa

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1.

Anna Sulińska

Przewodnicząca

2.

Barbara Szymaniuk

Zastępca Przewodniczącej

3.

Tadeusz Jakoniuk

Członek

4.

Zdzisław Mieleszko

Członek

5.

Marek Kalicki

Członek