główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 73 w Łosicach

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 73 w Łosicach dot. obsadzenia mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.