główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.

Ogłoszenie i załączniki: http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=197&x=20&y=49&n_id=619