główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.35.2020 z 18.02.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.35.2020 z 18.02.2021 r. o wydaniu Opinii stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018