główna zawartość
artykuł nr 1

Program współpracy na 2019 r.

Program współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 

Załączniki:
Program współpracy na 2019 r. 269.20 KB