główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Lp.Imię i nazwisko Funkcja

1.

Romuald Jóźwiaczuk

Przewodniczący

2.

Beata Wiewiórka

Zastępca Przewodniczącego

3.

Tadeusz Jakoniuk

Członek

4.

Roman Kasprowicz

Członek

5.

Zdzisław Mieleszko

Członek

6.

Marek Kalicki

Członek

7.

Mariusz Zacharczuk

Członek