główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 693

1. Data: 2021-02-17 13:47
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2021-02-17 13:45
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2021-02-17 13:45
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
4. Data: 2021-02-17 13:42
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
5. Data: 2021-02-17 13:41
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
6. Data: 2021-02-17 13:31
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
7. Data: 2021-02-17 13:26
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
8. Data: 2021-02-16 15:39
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk