główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gruntowej

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność gminy Łosiceprzeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019