główna zawartość
artykuł nr 1

Bilans z wykonania budżetu jst za 2018 r.

artykuł nr 2

Łączny bilans jednostek budżetowych za 2018 r.

artykuł nr 3

Łączny rachunek zysków i strat jednostek za 2018 r.

artykuł nr 4

Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r.

artykuł nr 5

Łączna informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r.