główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Dla obszaru Miasta i Gminy Łosice obowiązuje „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice”, uchwalone uchwałą nr XXV/175/2000 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 września 2000 r., zmienione uchwałą nr XXXVII/231/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 26 listopada 2009r., uchwałą nr XX/102/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r., uchwałą nr XX/103/11 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2011 r. i uchwałą nr III/12/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 grudnia 2014 r.

W 2015 r. Gmina Łosice przystąpiła do sporządzenia kolejnej zmiany Studium w związku z przyjętą Uchwałą nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w obrębie Niemojki gm. Łosice oraz z Uchwałą Nr VI/39/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Lubelskiej w mieście Łosice.

Projekt zmiany Studium przygotowany do uchwalenia:

https://gminalosice.pl/pl/aktualnosci/zmiana-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania.html