główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 623

1. Data: 2020-10-12 15:29
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk