główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 622

1. Data: 2020-10-01 13:02
Dział: Gospodarowanie odpadami > Harmonogramy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Łosice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Wykonanie: Dorota Kalinowska
2. Data: 2020-10-01 12:58
Dział: Gospodarowanie odpadami > Harmonogramy
Opis zmian: dodanie artykułu: Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Łosice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Wykonanie: Dorota Kalinowska