główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

51. Data: 2021-02-17 20:42
Dział: Gospodarowanie odpadami > Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
52. Data: 2021-02-17 20:32
Dział: Podatki > Podatek akcyzowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
53. Data: 2021-02-17 20:07
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.33.2020 z 16.02.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
54. Data: 2021-02-17 20:07
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.33.2020 z 16.02.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
55. Data: 2021-02-17 13:47
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
56. Data: 2021-02-17 13:45
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
57. Data: 2021-02-17 13:45
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
58. Data: 2021-02-17 13:42
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
59. Data: 2021-02-17 13:41
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
60. Data: 2021-02-17 13:31
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk