główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.20.2020 z 02.03.2021 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.38.20.2020 z 02.03.2021 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania 2 budynków na Centrum Badawczo-Rozwojowe” na działkach o nr ew. 1064/9 i 1064/19, w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie,

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018