główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 243

1. Data: 2019-05-29 10:24
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.7011.7.2019 z dnia 28.05.2019 r.
Wykonanie: Dorota Kalinowska
2. Data: 2019-05-29 10:23
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.7011.7.2019 z dnia 28.05.2019 r.
Wykonanie: Dorota Kalinowska