główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 391

1. Data: 2019-11-15 13:42
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.042.8.2.2017.JK z dnia 15.11.2019 r.
Wykonanie: Dorota Kalinowska
2. Data: 2019-11-15 13:41
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.042.8.2.2017.JK z dnia 15.11.2019 r.
Wykonanie: Dorota Kalinowska
3. Data: 2019-11-15 13:40
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe nr GPK.042.8.2.2017.JK z dnia 15.11.2019 r.
Wykonanie: Dorota Kalinowska