główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie nr LU.ZUZ.2.4210.5.2021.MN z 26.02.2021 r.

Obwieszczenie nr LU.ZUZ.2.4210.5.2021.MN z 26.02.2021 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku ze złożonym wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Łosice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu wód opadowych lub roztopowych Wl do rowu „Ciek Biernatka" na działce oznaczonej nr 398, obręb Łosice oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowyc...

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019