główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego

Lp.Imię i nazwiskoFunkcja 

1.

Marzanna Izdebska

Przewodnicząca

2.

Mirosław Dymowski

Zastępca Przewodniczącej

3.

Anna Kozioł

Członek

4.

Karol Kordaczuk

Członek

5.

Barbara Szymaniuk

Członek

6.

Roman Kasprowicz

Członek

7.

Mariusz Zacharczuk

Członek