główna zawartość
artykuł nr 1

Dyżury radnych

Przewodnicząca Rady Ewa Hornowska oraz Zastępca Przewodniczącej Rady Mariusz Zacharczuk przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. 15.00 - 17.00

BIURO RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE 

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach
08-200 Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
pok. nr 24, I piętro

tel. 83 306 88 42
e-mail: biuro-rady@gminalosice.pl.