główna zawartość
artykuł nr 1

Powołanie Komisji Konkursowych - KULTURA i SPORT 2019

30 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej  na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019