główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 651

1. Data: 2021-01-18 18:21
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto > ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PiO.271.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2021-01-18 18:15
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto > ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PiO.271.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2020-12-10 14:03
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto > ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PiO.271.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
4. Data: 2020-12-10 14:00
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto > ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI > 2020 >
Opis zmian: dodanie artykułu: PiO.271.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk