główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

121. Data: 2021-01-22 15:27
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.38.2019 z 22.01.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
122. Data: 2021-01-22 15:14
Dział: Gospodarowanie odpadami > Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin PSZOK
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
123. Data: 2021-01-22 15:04
Dział: Akty prawne > PROGRAMY, STRATEGIE, RAPORTY > Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Patryk Klauziński
124. Data: 2021-01-22 15:01
Dział: Akty prawne > PROGRAMY, STRATEGIE, RAPORTY > Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice >
Opis zmian: dodanie artykułu: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Patryk Klauziński
125. Data: 2021-01-20 11:56
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Petycje >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja ws uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta / Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
126. Data: 2021-01-19 16:07
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.36.2019 z 18.01.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
127. Data: 2021-01-19 16:06
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.36.2019 z 18.01.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
128. Data: 2021-01-19 10:39
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2021
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
129. Data: 2021-01-19 10:36
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - Kultura fizyczna 2021
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
130. Data: 2021-01-19 10:35
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2021
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk