główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

61. Data: 2021-02-17 13:26
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
62. Data: 2021-02-16 21:21
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.31.2020 z 12.02.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
63. Data: 2021-02-16 21:20
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.31.2020 z 12.02.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
64. Data: 2021-02-16 21:13
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NGO - nabór do komisji konkursowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
65. Data: 2021-02-16 21:11
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NGO - nabór do komisji konkursowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
66. Data: 2021-02-16 21:11
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NGO - nabór do komisji konkursowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
67. Data: 2021-02-16 21:10
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: NGO - nabór do komisji konkursowych
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
68. Data: 2021-02-16 15:39
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
69. Data: 2021-02-15 17:04
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Sesje Rady > Zaproszenia na sesje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXXVI sesji - 17 lutego 2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
70. Data: 2021-02-15 17:03
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Sesje Rady > Zaproszenia na sesje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXXIV sesji - 30 grudnia 2020 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk