główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 646

1. Data: 2020-12-30 15:09
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach o nr ewid. geod. 1418/2 i 250/1, obręb Niemojki, gm. Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2020-12-04 11:51
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach o nr ewid. geod. 1418/2 i 250/1, obręb Niemojki, gm. Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2020-12-04 11:51
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach o nr ewid. geod. 1418/2 i 250/1, obręb Niemojki, gm. Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk