główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1.

Beata Wiewiórka

Przewodnicząca

2.

Anna Kozioł

Zastępca Przewodniczącej

3.

Elżbieta Knapiuk

Członek

4.

Romuald Jóźwiaczuk

Członek