główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały obowiązujące, w tym obwiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Pozycja

Data Aktu

Data Publikacji

Tytuł

12860

09.12.2020

15.12.2020

Uchwała nr XXXIII/199/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 9 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

12184

30.11.2020

07.12.2020

Uchwała nr XXXII/190/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

12183

30.11.2020

07.12.2020

Uchwała nr XXXII/189/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

2113

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała nr XX/135/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2112

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała nr XX/134/20 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

14928

28.11.2019

11.12.2019

Uchwała nr XVIII/109/19 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

14588

28.11.2019

09.12.2019

Uchwała nr XVIII/110/19 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1820

30.01.2019

07.02.2019

Uchwała nr V/32/19 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 stycznia 2019 r.w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3497

18.03.2016

14.04.2016

Uchwała nr XIX/127/16 Rada Miasta i Gminy Łosice z dnia 18 marca 2016 r.w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dostępne kategorie:
obowiązujące
archiwalne