główna zawartość
artykuł nr 6

Otwarty konkurs ofert - KULTURA 2019

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

artykuł nr 7

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2019

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. w zakresie „Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019