główna zawartość
artykuł nr 1

NGO - powołano komisje konkursowe

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał komisje konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2021.

artykuł nr 2

NGO - nabór do komisji konkursowych

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w konkursach na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice.

artykuł nr 3

Konkursy dla NGO - wydłużony termin rozpatrzenia ofert

Zmiana terminu dotyczy konkursów na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Łosice. Wybór ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

artykuł nr 4

Konkurs ofert - Przeciwdziałanie uzależnieniom i...

artykuł nr 5

Konkurs ofert - Kultura fizyczna 2021

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019