główna zawartość
artykuł nr 1

Zapraszamy na konsultacje projektu Programu na 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

1.   Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w/w podmiotów w sprawie poddanej konsultacji.
2.   Przedmiotem konsultacji będzie Program Współpracy Miasta i Gminy Łosice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok.
3.   Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
4.   Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
5.   Konsultacje obejmują Miasto i Gminę Łosice.

 

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
Mariusz Kucewicz