główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 497

1. Data: 2020-04-06 15:35
Dział: Gospodarowanie odpadami > Odpady pochodzenia rolniczego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych (folia, opakowania po nawozach, agrowłóknina, sznurki oraz opony rolnicze)
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2020-04-06 14:33
Dział: Gospodarowanie odpadami > Odpady pochodzenia rolniczego
Opis zmian: dodanie artykułu: Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych tj. folia, opakowania po nawozach, agrowłóknina, sznurki oraz opony rolnicze
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk