główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 710

1. Data: 2021-03-17 12:41
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk