główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.14.2020 z 30.12.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.14.2020 z 30.12.2020 r.  o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

artykuł nr 2

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.12.2020 z 30.12.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.12.2020 z 30.12.2020 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia dokumentacji złożonej wraz z wnioskiem o wydanie orzeczenia w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

artykuł nr 3

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.18.32.2019 z 18.12.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.32.2019 z 18.12.2020 r. o wydaniu Opinii Sanitarnej opiniującej pozytywnie przedsięwzięcie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łosicach dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek do produkcji granulatu nawozowego z kredy z infrastrukturą towarzyszącą” w m. Łuzki, gm. Łosice.

artykuł nr 4

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.12.37.2019 o z 17.12.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.12.37.2019 o z 17.12.2020 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku chlewni na działce nr 894/11 położonych w miejscowości Chotycze gm. Łosice”.

artykuł nr 5

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.8.2020 z 17.12.2020 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.36.8.2020 z 17.12.2020 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie „Uruchomieniu kompostowni bioodpadów przy użyciu kontenera kompostującego, na działkach nr 2133/7, 2133/8 w miejscowości Łosice, gmina Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie”.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018