główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

31 stycznia 2020 r. upływa termin, na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Art. 111  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2297 ze zm.).

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie  jest podstawą do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia  w danym roku  a wartość należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wysokość opłat:

525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,

525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,

2 100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwotę  37 500 zł,

1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwotę 37 500 zł,

2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwotę 77 000 zł.

Termin wniesienia opłaty.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia  należy wnieść na rachunek miasta i gminy  jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata wnoszona jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Nr konta:

Bank Spółdzielczy w Łosicach
29 8038 0007 8888 8888 8888 8888.