główna zawartość
artykuł nr 1

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 15.149,51 zł.

obrazek