główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

11. Data: 2021-03-17 12:41
Dział: Zagospodarowanie przestrzenne > Ogłoszenia i komunikaty
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
12. Data: 2021-03-12 15:56
Dział: Nabór na wolne stanowiska pracy > Urząd Miasta i Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko ds. energetyki w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
13. Data: 2021-03-12 14:48
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.39.2021 z 05.03.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
14. Data: 2021-03-12 14:47
Dział: Ochrona środowiska > Obwieszczenia > 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.36.39.2021 z 05.03.2021 r.
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
15. Data: 2021-03-12 14:15
Dział: Ogłoszenia i komunikaty > Urzędowe > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2021 roku
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
16. Data: 2021-03-12 13:47
Dział: Ogłoszenia i komunikaty > Urzędowe > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2021 roku
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
17. Data: 2021-03-12 13:46
Dział: Ogłoszenia i komunikaty > Urzędowe > 2021 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów w 2021 roku
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
18. Data: 2021-03-12 10:37
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Sesje Rady > Protokoły z sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
19. Data: 2021-03-12 10:33
Dział: Rada Miasta i Gminy Łosice > VIII KADENCJA 2018-2023 > Sesje Rady > Protokoły z sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
20. Data: 2021-03-10 17:40
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: NGO - powołano komisje konkursowe
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk