główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Nr GNiOŚ. 6220.7.72.2018 z 31-12-2018 r.

Obwieszczenie Nr GNiOŚ. 6220.7.72.2018 z 31-12-2018 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice

artykuł nr 2

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.71.2018 z 20-12-2018 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.7.71.2018 z 20-12-2018 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

artykuł nr 3

Obwieszczenie Nr GNIOŚ.6220.8.45.2018 z 20-12-2018 r.

Obwieszczenie Nr GNIOŚ.6220.8.45.2018 z 20-12-2018 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP)”.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018