główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 273

1. Data: 2019-07-19 16:45
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Dorota Kalinowska
2. Data: 2019-07-12 18:01
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2019-07-11 21:49
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
4. Data: 2019-07-11 21:47
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
5. Data: 2019-07-11 21:44
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk