główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

131. Data: 2021-01-18 18:21
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto > ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PiO.271.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
132. Data: 2021-01-18 18:15
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto > ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI > 2020 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PiO.271.1.2020 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
133. Data: 2021-01-18 17:49
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM - 2021
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
134. Data: 2021-01-18 17:49
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2021
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
135. Data: 2021-01-18 17:48
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - KULTURA I OHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2021
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
136. Data: 2021-01-18 17:47
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
137. Data: 2021-01-18 17:42
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - KULTURA FIZYCZNA 2021
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
138. Data: 2021-01-18 17:34
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
139. Data: 2021-01-18 17:14
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
140. Data: 2021-01-18 17:14
Dział: Organizacje pozarządowe > Otwarty konkurs ofert > 2021 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk